Resa till Kristianstad torsdagen den 23 april kl. 08,00  INSTÄLLT

Årsmöte fredagen den 22 maj kl. 17,00 UPPSKJUTET TILL HÖSTEN