Lomma 2022-04-07

Hej på Er!

Lomma PBK avhåller sitt ordinarie årsmöte fredagen den 20 maj kl. 17,00 på Höjeågatan 229 (Måsen samma lokal som julfesten). Efter årsmötet blir det förtäring priset för detta blir 100:-

Bindande anmälan på lista som finns i bowlinghallen senast den 25 april därefter till Anita Olsson tel. 0706-368576. Sista anmälningsdag 13 maj.

Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast den 25 april 2022.

 

Väl mött

Styrelsen